Nieuws

Onderzoek: vliegtuiggeluid draagt bij aan hoge bloeddruk

BILTHOVEN - Mensen in gebieden met veel vliegtuiggeluid hebben vaker een hoge bloeddruk. Dat baseert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op een grote Europese studie. De kans op hoge bloeddruk neemt volgens dit onderzoek vooral toe bij blootstelling aan nachtelijk vliegtuiggeluid.

In de studie werd onderzocht of mensen van 45 tot 70 jaar, die veel blootstaan aan geluid van vliegverkeer, vaker een hogere bloeddruk hebben dan mensen die weinig aan dit geluid blootstaan. In gebieden waar het geluidsniveau laag was, 30 decibel, had 54 procent een verhoogde bloeddruk. Dit percentage nam toe tot 59 procent bij personen die blootstonden aan een geluidniveau van 55 decibel.

Voor de samenhang tussen hoge bloeddruk en het geluid van wegverkeer zijn vergelijkbare risico’s gevonden. Het is nog niet mogelijk om aan te geven of er een geluidniveau is waaronder geen extra risico op hoge bloeddruk meer optreedt.

Het risico op hoge bloedruk door vliegtuiggeluid blijkt overigens lager te zijn dan dertig jaar geleden in eerder onderzoek werd geschat. Andere recente internationale onderzoeken bevestigen volgens het RIVM dit lagere risico.

Het RIVM schat dat rond de luchthaven Schiphol 600 tot 1600 mensen rond Schiphol een verhoogde bloeddruk door vliegtuiggeluid hebben. Dat is ongeveer twee procent van het totale aantal mensen met hoge bloeddruk in dit gebied.

Geplaatst: 15:51 14-02-2008
Terug naar nieuws oversight.